Temperatur, CO2, kulilte – Derfor er det vigtigt med det rette måle-og alarmudstyr

Temperatur, CO2, kulilte – Derfor er det vigtigt med det rette måle-og alarmudstyr

Overvågning af og alarmering ved for høj koncentration af sundhedsfarlige partikler som fx CO2 er essentielt for menneskers sikkerhed og sundhed. Uanset om det er i industrien eller i private hjem er miljøet, vi omgiver os i, eller opbevarer vores ting i, vigtigt. Med det de rette måleinstrumenter til måling og kontrol samt alarmering ved for høj koncentration kan man sikre sig det rette miljø.

Derfor er temperaturkontrol vigtigt

At føre kontrol med temperaturer er afgørende i mange henseender fx i fødevareindustrien. Her er temperaturer et afgørende parameter for vores alles fødevaresikkerhed og forbrugertillid. Opbevaring og håndtering af fødevarer under de rette temperaturer er nødvendige for blandt andet at forhindre udvikling af sundhedsskadelige bakterier. Inden for temperatur målere findes der en række løsninger, som kan bruges til kontrol. Alt lige fra et simpelt termometer til avancerede temperaturmålere med infrarød.

Derfor er måling af sundhedsfaglige partikler vigtigt

CO2 og kulilte er bare eksempler på sundhedsmæssige partikler, som kan hobe sig op og have en skadelig indvirkning på mennesker og miljø. CO2 giver et dårligt indeklima, og alarmer og målere brugt på arbejdspladser, institutioner og andre steder, hvor mange mennesker opholder sig, er relevant for at sikre alles sundhed.

Teknologi & Samfund